977 55 30 73 asesa@asesa.es

La nostra història

Història d’ASESA

ASESA és una empresa constituïda el 22 de juliol de 1965 pionera a la zona de Tarragona especialitzada en refinació per a l’obtenció de betums asfàltics. L’empresa compta amb personal altament qualificat i format.

Història ASESA

Pel que fa a la història d’ASESA, també hau qu destacar que des dels anys 90, ASESA és una empresa participada al 50% per CEPSA i REPSOL, una vegada que aquesta última va adquirir la participació que a la companyia tenia l’Institut Nacional del Hidrocarbur, qui en el seu moment havia adquirit la qual originàriament va tenir CAMPSA.

Història

Asfaltos Españoles, S.A., (ASESA), va ser constituïda el 22 de juliol de 1965, per la Compañía Española de Petróleos, SA, (CEPSA) i per la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, SA (CAMPSA).

Des dels seus inicis l’empresa va ubicar les seves instal·lacions al polígon industrial Sud de Tarragona, del qual és una de les indústries pioneres, i especialitzar la seva activitat de refinació a l’obtenció de betums asfàltics. El personal era majoritàriament del territori, especialment de la zona marinera del Serrallo de la ciutat de Tarragona.

La instal·lació inicial disposava d’una capacitat de destil·lació d’unes 700.000 tones de cru, amb una obtenció d’unes 500.000 tones de betum asfàltic i la resta de destil·lats.

Anys 70

La dècada dels anys 70 va ser una època de creixement i consolidació de l’empresa. Fites destacables van ser la modificació de la Unitat de destil·lació (projecte OBDELUNAR), oxidació de betums (projecte SOINAS), ampliació del Parc de tancs d’emmagatzematge, millora en la qualitat de l’aigua desmineralitzada que s’utilitza per a la generació de vapor en calderes amb la instal·lació de planta d’Osmosi Inversa, i la posada en marxa de la planta de tractament de les aigües residuals. Pel que fa a aquesta última, cal esmentar que ASESA va ser de les primeres empreses del polígon industrial de Tarragona a disposar d’una planta depuradora de tipus físic-químic i biològic, substituint la seva planta anterior de sol decantació.

Anys 80

En els anys 80 va tenir lloc una important tecnificació de l’empresa, amb incorporació de personal d’alta qualificació tècnica. D’aquesta època cal destacar el notable impuls donat a la prevenció de riscos laborals i la gestió mediambiental. De la mateixa manera en aquesta època s’aposta de manera important pel coneixement dels crus i del betum asfàltic, arribant ASESA a ser un clar lideratge tecnològic a nivell estatal.

Anys 90

Des dels anys 90, ASESA és una empresa participada al 50% per CEPSA i REPSOL, una vegada que aquesta última va adquirir la participació que a la companyia tenia l’Institut Nacional del Hidrocarbur, qui en el seu moment havia adquirit la qual originàriament va tenir CAMPSA.

De principis dels anys 90 data l’època en què ASESA passa a treballar a mans per als seus accionistes.

Des dels seus inicis ASESA, amb un 8% de la totalitat de les accions, és un dels principals accionistes de l’empresa AITASA (Aigües Industrials de Tarragona, SA), la qual té els seus orígens també en aquell temps.

Contacti amb nosaltres

Consentiment

2 + 1 =